Helt ny metod för att testa din kärlhälsa

Patientinformation

En noninvasiv blodkärlsundersökning med arteriograf visar förekomst och grad av åderförkalkning i just dina blodkärl. Åderförkalkning anses orsaka bland annat hjärtinfarkt och stroke.

Syftet med undersökningen är
 • Att hitta symtomfria individer med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.
 • Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt- och kärlsjukdom.
 • Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärlsfunktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.
Åderförkalkning, vad är det?

Åderförkalkning drabbar de flesta av oss för eller senare. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor. Flera faktorer medför risk att drabbas även i yngre åldrar. Samtidigförekomst av flera riskfaktorer innebär kraftigt ökad risk.

Riskfaktorer
 • Ärftliga faktorer
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Höga blodfetter
 • Rökning
 • Övervikt
 • Fysisk inaktivitet
 • Stress
 • Näringsbrister
 • M.fl.
Arteriografi