Hela kroppen finns under fötterna

Med hjälp av reflexzonerna i foten kan man utläsa obalanser i kroppen. Reflexzonerna i foten motsvarar alla kroppens delar och man kan således behandla hela kroppen via foten, allt från huvudvärk och magkramper till smärtproblematik i muskler och leder.

I norden kallas behandlingsformen Zonterapi men i större delen av världen Reflexologi och är en av världens äldsta läkekonster.

Zonterapi / Reflexologi stimulerar kroppens eget självläkningsystem och fungerar lika bra på kroniska som akuta besvär. Det är också en fin metod för att hålla sig frisk och som en förebyggande behandling.

När obalans uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen, blir motsvarande område på fötterna känsligt för tryck, och man kan ofta känna små kristaller.

Vid zonterapi stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen. En zonterapibehandling kan alltså användas både till att lokalisera och åtgärda.

Zonterapi